[ENRICH]「五宗教高峰論壇 自由社會中的社會責任」論壇

日期:2015年3月27日(星期五)
時間:晚上7時至9時30分
地點:香港浸會大學 香港浸會大學道校園

[ENRICH] 網上學習平台之余遠騁博士-三堆一爐勢在必行?

香港現時嘅堆填區快將飽和,將來嘅垃圾要如何處理呢? 今次我地網上學習平台請嚟世界綠色組織行政總裁余遠騁博士同大家分析!

[ENRICH] 網上學習平台之李慧琼議員 – 由會計到從政

「生涯規劃」大家聽就聽得多,但有冇認真為自己計劃過呢?今次我地網上學習平台,有李慧琼議員為我地分享自己「由會計到從政」嘅心路歷程同發展之路,相信可以為大家帶嚟啟發!

「和你一起.擁抱愛」回憶系列 -「時光倒流」攝影比賽

「時光倒流」攝影比賽
截止日期: 3月8日

[ENRICH] 「香港水足印定向2015」

日期:2015年3月22日
時間:上午9時至下午2時
地點:前啟德機場跑道
費用:每隊港幣120元正